Oferta

Koszyk (0)

Przetwarzanie danych osobowych

 Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).

 Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

Niniejszym informujemy, że przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.

 I. Administrator danych osobowych

My, Fabryka Maszyn Kowary Lakfam Artur Zakrzewski, z siedzibą w 58-530 Kowary, ul. Główna 1, jesteśmy Administratorem Pana/Pani danych osobowych.

II. Cele i podstawy przetwarzania

Przetwarzanie danych osobowych:

• W celach analitycznych doboru wyrobów/ usług do potrzeb naszych klientów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi sprzedaży i posprzedażowej, w tym reklamacji, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

• W celu badania satysfakcji klientów i określania jakości naszej obsługi, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

• W celu oferowania Organizacji, której przedstawicielem jest Pan/Pani, przez nas produktów i usług, w tym dobierania ich pod kątem Waszych potrzeb z pomocą profilowania, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

III. Kategorie Twoich danych, które przetwarzamy

Będziemy przetwarzać następujące kategorie Pana/Pani danych:

Podstawowe dane identyfikacyjne związane z prowadzoną przez nas współpracą zawodową: imię i nazwisko, rodzaj pełnionej funkcji, telefon kontaktowy (stacjonarny, mobile, fax), adres i miejsce pracy, płeć oraz adres e-mail ( art. 14.1.d. RODO)

 IV. Odbiorcy danych

Pana/Pani dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów: Podwykonawcom czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu: (doradca techniczny), oraz innym niezależnym odbiorcom: partnerom handlowym, których oferta uzupełnia naszą.

V. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Pana/Pani danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

VI. Okres przechowywania danych

Pana/Pani dane pozyskane w związku ze współpracą / zawarciem umowy o współpracy przetwarzamy maksymalnie przez okres 10 lat od daty zakończenia wykonywania umowy w związku z dochodzeniem roszczeń wynikających z jej realizacji lub Pana/Pani rezygnacji z pełnionej funkcji lub aż Pan/Pani zgłosi sprzeciw względem ich przetwarzania, w tym celu cofniesz zgodę (punkt XI klauzuli), jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie współpracy/umowy współpracy lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały (Zgodnie z art. 13.2.a i 14.2.a RODO).

VII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Pana/Panią danych jest warunkiem utrzymania współpracy/umowy o współpracy.

Jeżeli nie poda Pan/Pani danych nie będziemy mogli dalej, poprzez kontakt z Panem/Panią , współpracować.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu, sprostowania, usunięcia, przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania danych przez administratora, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych przez administratora.

VIII. Informacja o źródle danych

Pana/Pani dane uzyskaliśmy od Państwa firmy w ramach prowadzonej współpracy/ umowy o współpracy.

IX. Klauzula informacyjna o prawie do cofnięcia zgody

Informacja o prawie do cofnięcia zgody

W każdej chwili Pan/Pani ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana/Pani zgody przed jej wycofaniem.

projekt i wykonanie mmCreation.pl